Bouwproces

Een bouwproces – ongeacht de omvang van het project – is globaal in 7 stappen te verdelen:

Stap 1: Uitgangspunten en haalbaarheid

Wensen en eisen worden geïnventariseerd en vastgelegd in een ‘Programma van Eisen’ (PvE). Een architect weet door ervaring of de wensen passen bij het beschikbare budget.

Stap 2: Voorlopig Ontwerp (VO)

Aan de hand van schetsen, modellen en varianten krijgt het plan vorm. Met het Voorlopig Ontwerp kan medewerking aan de Gemeente worden gevraagd, eventuele bezwaren kunnen zo in een vroeg stadium worden weggenomen.

Stap 3: Definitief Ontwerp (DO)

De definitieve verschijningsvorm, materialisatie en maatvoering worden vastgelegd in het Definitief Ontwerp. Dit bevat alle gegevens om bouwvergunning aan te kunnen vragen.

Stap 4: Aanvraag bouwvergunning

De architect stelt de aanvraag voor bouwvergunning op. Na ondertekening door de opdrachtgever wordt de complete aanvraag ingediend bij de Gemeente.

Stap 5: Bouwvoorbereiding

Het plan wordt verder uitgewerkt in de vorm van bestektekeningen en een bestek of werkbeschrijving. Deze gegevens worden door de aannemer(s) gebruikt om te calculeren. Als door de Gemeente aan het Voorlopig Ontwerp medewerking is verleend kan de Bouwvoorbereiding plaatsvinden tijdens de vergunningsprocedure.

Stap 6: Prijs- en Contractvorming

Eén of meer geselecteerde aannemers stellen een calculatie op die de architect beoordeelt. Na overeenstemming over de aanneemsom wordt door opdrachtgever en aannemer een overeenkomst ondertekend en kan de bouw beginnen.

Stap 7: Uitvoering en Oplevering

De architect maakt aanvullende uitvoeringstekeningen en de aannemer start met de uitvoering. De architect controleert of de bouw wordt uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken. Als de uitvoering gereed is wordt door de architect officieel opgeleverd en kan het gebouw in gebruik worden genomen.