Een lastige vraag die nog meer vragen oproept:

Hoe lang zal ons huis te koop staan?
Wat zal het opbrengen?

En wat als we gaan verbouwen:

Hoe ziet dat er dan uit?
En wat gaat dat kosten?

Of een huis goed verkocht kan worden kan een makelaar bepalen. Wat een verbouwing inhoudt is een complexer vraagstuk, dat kan een architect inzichtelijk maken. Soms is een globale schets met raming van kosten voldoende, soms wordt er voor gekozen het plan verder uit te werken. Dit leidt er meestal toe dat daadwerkelijk verbouwd gaat worden. In een enkel geval wordt toch gekozen om de woning te verkopen, bijvoorbeeld omdat de mogelijkheden tot verbouwen voor de bewoners te beperkt blijken.

Zonde van het ontwerp? Zeker niet! Bij grote beslissingen is het verstandig om alle mogelijkheden van te voren goed te onderzoeken, ook als dat een kleine investering betekent. Bovendien heeft de eigenaar hiermee bij verkoop een extra troef in handen voor ge√Įnteresseerde kopers: een prachtig plan inclusief een overzicht van de investeringskosten.

Verbouwing en uitbreiding woning, Leusden

Afbeeldingen: Ontwerpstudie uitbreiding woning. Hoewel het woongedeelte zeer naar tevredenheid werd ontworpen, bestond de wens om naast de woning over meer hobbyruimte te beschikken dan volgens het bestemmingsplan was toegestaan. Op grond hiervan is na zorgvuldig afwegen toch besloten de verbouwing niet uit te voeren.

Bevindt u zich in een vergelijkbare situatie of heeft u andere vragen?
Neem vrijblijvend contact op, praten kost niets!