Werkwijze

Ontwerp

Het ontstaan van een ontwerp is telkens weer een avontuur. Het is immers niet alleen de architect die vanuit zijn professie bepaalt hoe een ontwerp eruit komt te zien, juist ook uw inbreng maakt elk project uniek. Schetsen en visualisaties geven vervolgens inzicht in de uitwerking van uw wensen als opdrachtgever.

In later stadium wordt het ontwerp aan de hand van een 3D-model technisch uitgewerkt en geschikt gemaakt voor realisatie. Door gebruik te maken van 3D-modellen krijgt u al in een vroeg stadium beter inzicht in de samenhang en verschijningsvorm van het ontwerp.

De werkwijze van Valk Architecten is gericht op een doelmatige beheersing van zowel het ontwerp- als het bouwproces met een focus op kwaliteit in het hele proces.

Vergunning

Voor (ver)bouwen is meestal een vergunning nodig, een zogenaamde ‘Omgevingsvergunning voor Bouwen’. Soms heeft u geen vergunning nodig, bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning. Uw gemeente kan precies aangeven wat wel of niet vergunningsplichtig is.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning gelden landelijke regels, deze staan in de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht. Daarin staan ook de indieningsvereisten, bijvoorbeeld de noodzakelijke bouwtekeningen en sterkteberekeningen die bij de aanvraag gevoegd moeten worden.

Valk Architecten verzorgt deze aanvraag met alle daarbij benodigde documenten. Gedurende het vergunningsproces wordt contact gehouden met de gemeente voor de actuele stand van zaken, tot het moment dat de vergunning is ontvangen.

Bouwbegeleiding

Een plan bedenken is één, het uitvoeren van dat plan is een heel ander verhaal. Verschillende bedrijven en onderaannemers verschijnen op de bouw (of juist niet…) die bouwen, monteren en installeren. Het ziet er indrukwekkend uit, maar maakt men ook op de juiste wijze wat er is afgesproken? Gebruikt men de voorgeschreven producten? En wat te doen bij onvoorziene omstandigheden?

Valk Architecten begeleidt de uitvoering om dit vaak complexe proces in goede banen te leiden. Regelmatig wordt de bouw bezocht en zijn er besprekingen met aannemer en opdrachtgever die in verslagen worden vastgelegd. Zo worden de kwaliteit, de planning en de financiën bewaakt om het geheel naar tevredenheid op te kunnen leveren.

0652-130214-01a schuur

Onze offerte is anders!

Voordat u ergens aan begint is het prettig om te weten wat er ongeveer op uw pad komt, zeker als het om grotere investeringen gaat. Wat mag ik eigenlijk bouwen? Hoe ziet dat er dan ongeveer uit? En vooral: wat gaat dat allemaal kosten?

Lees verder […]