VALK ARCHITECTEN
architect

VALK ARCHITECTEN

Bent u op zoek naar een architect ? Dan zijn we blij dat u ons heeft gevonden.

Bij Valk Architecten ontwerpen we woningen waarin mensen zich vertrouwd en prettig voelen. We gaan hierbij respectvol om met de omgeving, met materialen en met energie.

BOUWEN IS EEN KUNST

Vroeger heette de architect “Bouwmeester”. En deze naam past prima bij alle werkzaamheden en diensten die wij leveren.  Wij onderzoeken wat u nodig heeft om fijn te kunnen wonen en werken en hoe je dat moet omzetten in een passende vorm. En wij weten hoe je dat bouwt, welke materialen en kleuren nodig zijn en hoe het constructief aan alle (wettelijke) eisen voldoet. Wij zijn voor u de onafhankelijke vertrouwenspersoon die met bouwkundige kennis en creatief vermogen de bouw van uw woning van eerste schetsen tot en met de oplevering begeleidt en stuurt. Wij weten hoe het zit met alle vergunningen. Wij zorgen er voor dat de totale bouwkosten zo laag mogelijk blijven en uw gebouw de hoogst mogelijke waarde krijgt.

U heeft niet bij ieder bouwproject een architect nodig. De aard en de grootte van het bouwproject spelen hierbij een rol. Bij nieuwbouw is het bijna altijd verstandig om een architect in te schakelen. Wilt u weten welke meerwaarde wij bieden voor uw project? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

VALK DESIGN AND BUILD

U heeft een prachtige kavel op het oog. De kavel biedt alle ruimte om uw eigen wensen te verwezenlijken. Maar hoe nu verder? Hoe komen dromen uit binnen het budget? Hoe haalbaar zijn uw wensen? Valk Design and Build biedt hiervoor de oplossing. We nemen afscheid van de traditionele scheiding tussen het ontwerp en de uitvoering. Naast het ontwerp (Design) voeren wij ook de regie over de uitvoering (Build). Ideaal voor u, want van begin tot eind heeft u slechts te maken met 1 aanspreekpunt.

Wanneer u Valk Design and Build opdracht geeft, begeleiden we het volledige proces. Van schetsen tot de definitieve presentatie en uitvoering. Doordat we alle disciplines onder één dak aanbieden, leveren we projecten op tijd en binnen budget.

Met Design and Build ligt de focus van het project weer bij uw wensen als opdrachtgever. De architect, bouwer, installateur en constructeur kunnen weer doen waar zij het beste in zijn: samen uw droomhuis ontwerpen en bouwen.

VALK ARCHITECTEN
VALK ARCHITECTEN
VALK ARCHITECTEN
VALK ARCHITECTEN
VALK ARCHITECTEN
VALK ARCHITECTEN
VALK ARCHITECTEN
VALK ARCHITECTEN

BUREAU

Valk Architecten realiseert uiteenlopende typen gebouwen. Nieuwe woningen, appartementen, kantoren en ook verbouwingen en uitbreidingen van bestaande gebouwen. Met onze kennis en ervaring zijn wij inzetbaar in het hele bouwproces, van ontwerp tot en met oplevering. We staan bekend om onze persoonlijke benadering en het directe contact met de architect.

WERKWIJZE

Bij elk project is Architect Arjan Valk het vaste aanspreekpunt. Hij houdt persoonlijk contact met de opdrachtgever van ontwerp tot en met oplevering. Kenmerkend voor de werkwijze van Valk Architecten is de balans tussen Bouwen en Architectuur; Niet alleen mooie plaatjes maar ook een gedetailleerde uitwerking en een perfecte realisatie. Wij laten u al in een vroeg stadium ervaren hoe uw nieuwbouw of verbouw er uit gaat zien en zijn als geïntegreerd architectenbureau in staat om gedurende het hele proces de kwaliteit te waarborgen.


ONTWERP

De basis van een gebouw is een goed ontwerp. Tijdens ontwerpsessies werken we stapsgewijs naar een Definitief Ontwerp. We maken schetsen, tekeningen en 3-D modellen. In een zo vroeg mogelijk stadium vragen we medewerking aan de gemeente om eventuele bezwaren weg te nemen. Uw huis krijgt steeds meer zijn definitieve vorm en uiterlijk. Nadat u helemaal tevreden bent met het Definitieve Ontwerp worden alle technische zaken zoals installaties en constructie vastgelegd in een Technisch Ontwerp.

VALK ARCHITECTEN

Arjan Valk kwam al vroeg in aanraking met Architectuur en Bouwen. In 1995 zette hij het door zijn vader opgerichte architectenbureau voort. Arjan Valk staat voor kwaliteit. Elk ontwerp ontstaat vanuit passie voor het vak. Met technische kennis, creativiteit en persoonlijke aandacht zet Arjan uw ideeën en wensen om in een passend ontwerp.

VALK ARCHITECTEN

TEAM

Valk Architecten werkt met een enthousiast team met uitgebreide kennis en ervaring. Waar nodig maken we gebruik van ons specialistisch netwerk. Daarmee bent u als klant zeker van kwaliteit.

BNA

Valk Architecten is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Dit geeft u zekerheid. Welke voordelen heeft het inschakelen van een BNA-architect voor u?

BNA-leden:

 • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU);
 • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
 • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
 • zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
 • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
 • garanderen absolute vertrouwelijkheid;
 • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
 • zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA.

TARIEVEN

Onze diensten zijn projectmatig en geen project is hetzelfde. Bij Valk Architecten krijgt u daarom een offerte op maat. Na het eerste kennismakingsgesprek kunnen wij u in de meeste gevallen een opgave van de projectkosten geven.

VALK ARCHITECTEN

DIENSTEN

Wanneer u besluit om samen met ons uw (ver-)bouwplannen te realiseren ontvangt u van ons een gedetailleerde opgave van de totale projectkosten. De volgende diensten worden, indien van toepassing, opgenomen:

VALK ARCHITECTEN
VALK ARCHITECTEN
VALK ARCHITECTEN
Wij maken een 3D-model van uw woning
Deze inventarisatie is de basis voor alle tekeningen van zowel de bestaande als de nieuwe situatie.
We vragen informeel toestemming bij de gemeente
Wij maken verschillende schetsen en varianten tot het ideale plan is bereikt. Met dit voorlopig ontwerp kan de gemeente worden gevraagd of het in deze vorm gerealiseerd mag worden.
U ontvangt een definitief ontwerp
Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp, materialen en afmetingen worden definitief bepaald. Het definitief ontwerp wordt gebruikt om een bouwvergunning aan te vragen.
Wij werken het definitieve ontwerp verder uit

Om aannemer(s) een prijsopgave te laten maken moet het plan verder worden uitgewerkt en omschreven. De technische specificaties leggen we vast in de volgende documenten:
• tekeningen
• werkbeschrijving (omschrijving van alle producten, de bouwtijd, garanties etc.)
• ruimtestaat (lijst van afwerkingen en onderdelen per ruimte)
• kozijnstaat (lijst van afwerkingen en onderdelen per kozijn)

Wij selecteren samen met u de juiste aannemer voor uw project
Er worden aannemers geselecteerd die een offerte gaan maken. Als de offertes binnen zijn wordt een keuze gemaakt en wordt een contract gesloten met de gekozen aannemer.
We leveren alle voor uitvoering benodigde specificaties op
Wij werken het ontwerp verder uit zodanig uit dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de volledige uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden. De aannemer kan voor u aan de slag.
Wij behartigen uw belangen op de bouw
Wij zijn aanspreekpunt voor u en de aannemer of bouwbegeleider. Wij zien er op toe op dat er gebouwd wordt volgens de vastgelegde specificaties en wij adviseren u in geval van afwijkingen.
Uw huis wordt opgeleverd
Als de aannemer klaar is wordt gecontroleerd of alles volgens de overeenkomst is uitgevoerd.

HULPMIDDEL VOOR HET BEPALEN VAN BOUWKOSTEN WONING

Wat kost het om een woning te bouwen of te verbouwen? Deze vraag is bij de start van het ontwerpproces helaas niet exact beantwoorden. Als architect zetten wij in de ontwerpfase een eerste stap met vrij grove budgetten die gebaseerd zijn op richtprijzen en elementenbegrotingen. 

In samenwerking met BNA en Vereniging Eigen Huis is een methode ontwikkeld om op eenvoudige manier te schatten wat de globale bouwkosten van een woning zijn. U kunt deze berekening zelf maken op de website www.watkostbouwen.nl. De website is geen vervanging van een kostendeskundige maar biedt vooral in de verkennende fase aanknopingspunten om uw verwachtingen rondom bouwkosten te managen.

BOUWKOSTEN VRIJSTAANDE WONING

Wanneer u ons vraagt, ‘wat kost het om een woning te bouwen of verbouwen?’, dan kunnen wij deze vraag alleen beantwoorden met de vraag: ‘wat wilt u precies?’ of ‘hoeveel m³ wilt u bouwen?’ Als architect kunnen wij in de voorlopige ontwerpfase alleen werken met budgetten die gebaseerd zijn op m³ richtprijzen of elementenbegrotingen. Wij kunnen een (schets-) ontwerp maken en een materialenlijst samenstellen. Maar dan bent u in feite al begonnen met het bouwtraject, terwijl u liever eerst wilt weten of het binnen uw budget past.

In samenwerking met BNA heeft Vereniging Eigen Huis een methode ontwikkeld om op eenvoudige manier te berekenen wat de bouwkosten van een vrijstaande woning bij benadering zijn. U kunt deze berekening zelf maken op de website www.watkostbouwen.nl. De website is geen vervanging van een kostendeskundige maar biedt vooral in de verkennende fase voldoende aanknopingspunten om uw verwachtingen rondom bouwkosten te managen.

VALK ARCHITECTEN

VRAAG + ANTWOORD

Waarom een architect?
Een architect is in staat om persoonlijke wensen te vertalen in realiteit. Hij maakt niet alleen een ontwerp maar begeleidt het hele bouwproces. Hij is inventief en creatief en beschikt over een goed ruimtelijk voorstellingsvermogen. Hierdoor ziet hij mogelijkheden waar u zelf wellicht niet opgekomen was. Een goede architect luistert, kijkt, overlegt en vertaalt smaak en individuele wensen in een passend ontwerp. Hij is de technicus die het hele proces overziet, begeleidt en coördineert. Hij bespaart op totale bouwkosten en creëert extra waarde in het gebouw.
Wat kost een architect?
Een architect vraagt advieskosten voor zijn werkzaamheden. Deze bestaan uit het honorarium en eventueel bijkomende kosten. De advieskosten worden bepaald door onder andere de aard, omvang en complexiteit van de opdracht. Naar keuze kan het honorarium gebaseerd worden op een van tevoren overeengekomen vast bedrag, op grond van de tijd die wordt besteed of op basis van een percentage van de bouwsom. Een eerste gesprek kost u niets en brengt geen verplichtingen met zich mee. Pas als u de juiste architect hebt gevonden en overeenstemming hebt bereikt over de taken en het bijbehorende honorarium, gaat u over tot het geven van een opdracht. Van Valk Architecten ontvangt altijd een offerte op maat.
Hoe lang duurt een bouwproces?
De duur van een bouwproces is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. De vergunningsprocedure is mede bepalend voor het verloop van het bouwproces en kan per situatie sterk verschillen. Neem voor een indicatie contact op met Valk Architecten.
Wat kost bouwen?
De kosten van het bouwproject zijn uiteraard afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. Een architect kan vooraf een inschatting maken van de omvang en complexiteit. Op basis daarvan kan vaak al vrij vroeg in het proces een indicatie worden gegeven van de totale bouwkosten. Vereniging Eigen Huis en BNA hebben voor het maken van een eerste bouwsom indicatie een hulpmiddel gemaakt. U vindt deze op www.watkostbouwen.nl
Hoe kies ik een aannemer?
Betrouwbaarheid en vakmanschap zijn essentiële vereisten voor een goede samenwerking en een goed eindresultaat. Eerdere opdrachtgevers kunnen veel informatie over een aannemer aanleveren. Het kan nuttig zijn om een aannemer uit de buurt te kiezen omdat hij bekend is met de plaatselijke omstandigheden. De goedkoopste aannemer is niet altijd de beste maar ook niet de slechtste. Een architect adviseert op grond van zijn ervaring met diverse aannemers van voorgaande projecten. Tevens adviseert hij of de aannemer geschikt is voor het type en/of de omvang van het project.
Hoe voorkom ik meerwerk?
Meerwerk ontstaat meestal wanneer met onvoldoende gegevens is gestart met bouwen. Alleen een vergunningstekening is niet voldoende om probleemloos een volledige en eenduidige opdracht aan een aannemer te kunnen verstrekken. Valk Architecten zorgt er voor dat alles nauwkeurig is vastgelegd op tekeningen en in een bestek of werkbeschrijving voordat met bouwen wordt gestart en meerwerk wordt voorkomen.
Heb ik een bouwvergunning nodig?
Welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn of bouwvergunningprocedure moeten doorlopen is in de wet vastgelegd. Daarbij zijn een aantal voorwaarden van belang die te maken hebben met de afmeting en de plaats van het bouwwerk. Op de website van het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen, om te bekijken in welke gevallen je een vergunning moet aanvragen. Daarnaast kan de gemeente u verder informeren over de plaatselijke eisen uit het bestemmingsplan en de gevolgen voor jouw situatie. Neem voor vragen gerust even contact met ons op.
Hoe lang duurt het voordat ik de bouwvergunning heb?
 • Binnen de Omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen over de aanvraag:
  Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
 • Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 26 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het bestemmingsplan moet worden aangepast om een (ver)bouw mogelijk te maken. Binnen de eerste acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
Wat kost een bouwvergunning?
Voor het behandelen van de aanvraag van een bouwvergunning mag de gemeente kosten (leges) in rekening brengen. Hiervoor gelden geen landelijke regels; de hoogte van de leges kan per gemeente en per vergunningaanvraag verschillen. De meeste gemeenten hanteren een percentage van de bouwsom. De leges die de gemeente mag vragen staan in de gemeentelijke legesverordening. Deze kun je bij de gemeente opvragen of inzien.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan gerust contact met ons. Wij helpen u graag verder.

Bel ons nu: 035 601 4946

of verzend hier uw bericht.

VALK ARCHITECTEN

CONTACT

Valk Architecten

Kerkplein 9G

3764 AW Soest

035 60 149 46

info@valkarchitecten.nl

Heeft u bouwplannen of heeft u een bouwkavel op het oog? Misschien heeft u al langer een idee voor een verbouwing. Bent u niet zeker van de vergunning? Wij helpen u graag verder. Heeft u een vraag of wilt u eens sparren? Neem gerust contact met ons op.