Architect Arjan Valk

WAAROM VALK ARCHITECTEN

Bij Valk Architecten ontwerpen wij woningen waarin mensen zich vertrouwd en prettig voelen. We gaan hierbij respectvol om met de omgeving, met materialen en met energie.

MOOI WONEN

Valk Architecten onderzoekt samen met u hoe u maximaal kunt genieten van uw woning en vertaalt dat in een passend ontwerp. Wij weten hoe je die woning bouwt, welke materialen en kleuren nodig zijn en hoe de woning aan alle (ook wettelijke) eisen voldoet. De architect is uw onafhankelijke adviseur die met creatief vermogen en bouwkundige kennis de bouw of verbouwing van uw huis van eerste schetsen tot en met de oplevering begeleidt en stuurt.

Onder architectuur bouwen of verbouwen?  Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te kijken welke meerwaarde Valk Architecten biedt bij uw bouwproject.

Direct contact? Bel 035 60 14 946

WERKWIJZE

Bij elk bouwproject is de architect het vaste aanspreekpunt. Hij houdt persoonlijk contact met de opdrachtgever van ontwerp tot en met oplevering. Kenmerkend voor de werkwijze van Valk Architecten is de balans tussen Bouwen en Architectuur; Niet alleen mooie plaatjes maar ook een gedetailleerde uitwerking en een perfecte realisatie. Wij laten u al in een vroeg stadium ervaren hoe uw nieuwbouw of verbouw er uit gaat zien en zijn als geïntegreerd architectenbureau in staat om gedurende het hele proces de kwaliteit te waarborgen.

ONTWERP

De basis van fijn en mooi wonen is een goed ontwerp. Tijdens meerdere ontwerpsessies werken we stapsgewijs naar het Definitief Ontwerp. We maken eerst schetsen, dan tekeningen en ook 3-D modellen. In een zo vroeg mogelijk stadium vragen we medewerking aan de gemeente om eventuele bezwaren weg te nemen. Uw huis krijgt steeds meer zijn definitieve vorm en uiterlijk. Nadat u helemaal tevreden bent met het Definitieve Ontwerp worden alle technische zaken zoals installaties en constructie vastgelegd in een Technisch Ontwerp.

BNA

Valk Architecten is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Dit geeft u zekerheid.

BNA zekerheid

BNA leden:

 • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister en voldoen altijd aan de opleidingseisen van de EU;
 • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
 • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
 • zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
 • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
 • garanderen absolute vertrouwelijkheid;
 • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
 • zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA.

TARIEVEN

Onze diensten zijn projectmatig en geen project is hetzelfde. Bij Valk Architecten krijgt u altijd een offerte op maat. Na het eerste (gratis) kennismakingsgesprek kunnen wij u in de meeste gevallen een opgave van de projectkosten geven.

BOUWKOSTEN

Wat kost het om een woning te bouwen of te verbouwen? Deze vraag is bij de start van het ontwerpproces helaas nog niet exact te beantwoorden. Als architect zetten wij in de ontwerpfase een eerste stap met budgetten die gebaseerd zijn op richtprijzen, onze kennis van de markt, ervaring en elementenbegrotingen. Ook kunnen wij een onafhankelijk calculatiebureau inschakelen.

In samenwerking met BNA en Vereniging Eigen Huis is een methode ontwikkeld om op eenvoudige manier te schatten wat de globale bouwkosten van een woning zijn. U kunt deze berekening zelf maken op de website www.watkostbouwen.nl. De website is geen vervanging van een calculatiebureau maar biedt vooral in de verkennende fase aanknopingspunten om uw verwachtingen rondom bouwkosten te managen.

CONTACT

Heeft u bouwplannen of heeft u een bouwkavel op het oog? Misschien heeft u al langer een idee voor een verbouwing. Bent u niet zeker van de vergunning? Wij helpen u graag verder. Heeft u een vraag of wilt u eens sparren? Neem gerust contact met ons op. 

Valk Architecten

Kerkplein 9G

3764 AW Soest

035 60 149 46

info@valkarchitecten.nl

Uw Bericht

CONTACT

BEL ONS

035 601 49 46

WAAROM VALK ARCHITECTEN

Bij Architectenbureau Valk Architecten ontwerpen wij woningen waarin mensen zich vertrouwd en prettig voelen. We gaan hierbij respectvol om met de omgeving, met materialen en met energie.

MOOI WONEN

Valk Architecten onderzoekt samen met u hoe u maximaal kunt genieten van uw woning en vertaalt dat in een passend ontwerp. Wij weten hoe je die woning bouwt, welke materialen en kleuren nodig zijn en hoe de woning aan alle (ook wettelijke) eisen voldoet. De architect is uw onafhankelijke adviseur die met creatief vermogen en bouwkundige kennis de bouw of verbouwing van uw huis van eerste schetsen tot en met de oplevering begeleidt en stuurt.

Onder architectuur bouwen of verbouwen?  Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te kijken welke meerwaarde Valk Architecten biedt bij uw bouwproject.

WERKWIJZE

Bij elk bouwproject is de architect het vaste aanspreekpunt. Hij houdt persoonlijk contact met de opdrachtgever van ontwerp tot en met oplevering. Kenmerkend in de werkwijze van Valk Architecten is de balans tussen Bouwen en Architectuur; niet alleen mooie plaatjes maar ook een gedetailleerde uitwerking en een perfecte realisatie. Wij laten u al in een vroeg stadium ervaren hoe uw nieuwbouw of verbouw er uit gaat zien en borgen als geïntegreerd architectenbureau gedurende het hele proces de kwaliteit.

ONTWERP

De basis van fijn en mooi wonen is een goed ontwerp. Tijdens meerdere ontwerpsessies werken we stapsgewijs naar het Definitief Ontwerp. We maken eerst schetsen, dan tekeningen en ook 3-D modellen. In een zo vroeg mogelijk stadium vragen we medewerking aan de gemeente om eventuele bezwaren weg te nemen. Uw huis krijgt steeds meer haar definitieve vorm en uiterlijk. Nadat u helemaal tevreden bent met het Definitieve Ontwerp worden alle technische zaken zoals installaties en constructie vastgelegd in een Technisch Ontwerp.

BOND VAN NEDERLANDSE ARCHITECTEN (BNA)

Valk Architecten is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Dit geeft u zekerheid.

BNA leden:

 • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister en voldoen altijd aan de opleidingseisen van de EU;
 • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
 • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
 • zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
 • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
 • garanderen absolute vertrouwelijkheid;
 • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
 • zijn gehouden aan de Gedragscode van de BNA.

KOSTEN ARCHITECT

Voordat u kosten gaat maken wilt u natuurlijk graag weten wat Valk Architecten u te bieden heeft. En willen ook wij graag weten of wij de partij zijn die u het beste kan helpen. Tijdens het eerste gesprek zullen we hierop de antwoorden gaan vinden. Uiteraard is dit gesprek met u gratis.

De architect als extra kostenpost? Wij leveren meerwaarde, kennen alle ins and outs van het bouwproces, letten strak op de kosten en houden ze in de hand. Voor een goede opgave van de totale bouwkosten werken op verzoek graag samen met gespecialiseerde en onafhankelijke calculatiebureaus.

Bij Valk Architecten krijgt u altijd vooraf een offerte op maat.

Verbouwen en Renoveren

VILLA EN LANDHUIS RENOVATIE

U woont op een prachtige locatie maar uw woning voldoet niet meer aan de eisen die u er eigenlijk aan zou willen stellen. Of u heeft uw oog laten vallen op een wellicht gedateerde villa. Wel of niet overgaan tot aankoop? Het renoveren van een villa of het uitvoeren van een grote verbouwing van een landhuis is een bijzonder specialisme. Valk Architecten heeft alle kennis en ervaring in huis voor het maken van het perfecte ontwerp voor uw renovatie en uitbouw. Wij kunnen u vanaf start ontwerp tot en met oplevering van de gerenoveerde woning helemaal begeleiden en directie voor u voeren.

Arjan Valk architect

ARCHITECT

Als zoon van architect Hans Valk is Arjan Valk opgegroeid met Architectuur en Bouwen. Na zijn studie aan de TU Delft is het in 1972 door Valk sr. opgerichte architectenbureau in Soest in 1995 door Arjan voortgezet. Kenmerkend voor Arjan is de wijze waarop hij de verbinding aangaat met de opdrachtgever, altijd met passie voor het vak. Met creativiteit en aandacht voor het evenwicht tussen Bouwen en Architectuur, zet hij ideeën en woonwensen om in maakbare kwaliteit. Arjan Valk is lid van de Bond Nederlandse Architecten (BNA) en staat geregistreerd in het Architecten register ( nummer: 1.960209.002). Valk Architecten heeft haar naam ondertussen aan meer dan 700 projecten mogen verbinden.

Verbouwen en Renoveren

INTERIEUR ONTWERPER

Zonder zorgen het interieur waarin u zich volledig thuis voelt. Bij u thuis of op ons kantoor helpt Interieur Ontwerpster Marjolein Veen u met interieuradvies, ontwerp en styling.

Met een goed doordacht plan dat rekening houdt met uw voorkeur voor kleur, smaak, materialen, licht, meubels, uw stijl, uw budget. Met haar adviezen zorgt Marjolein voor eenheid, sfeer en balans in uw verbouwde of nieuwe woning.

CONTACT

Gaat u bouwen of verbouwen? Heeft u een bouwkavel op het oog? Misschien heeft u al langer een idee voor een opbouw en weet u niet zeker of dat zonder vergunning kan. Heeft u een vraag of wilt u eens sparren? Neem dan nu gerust vrijblijvend contact met ons op. Bel ons direct 035 60 149 46 of verstuur onderstaand formulier.

Valk Architecten