VERBOUWEN EN RENOVEREN

U heeft plannen om uw huis te verbouwen, of uw huidige of toekomstige woning te renoveren? Wij begrijpen dat  u zoveel mogelijk wensen wilt realiseren binnen het beschikbare budget. Als Valk Architecten kunnen wij u daar als geen ander bij helpen.

Een extra kostenpost? Dat zou wel eens enorm mee kunnen vallen. Wij leveren meerwaarde, kennen alle ins and outs van het bouwproces, houden de kosten in de hand en nemen u het nodige regelwerk uit handen.

WAAROM VALK ARCHITECTEN

Ontwerpen is de passie van Arjan Valk. Samen met u ontwerpen we een mooie woonoplossing waarin uw wensen worden gerealiseerd.

Het beste eindresultaat begint bij een goed ontwerp. Zorgvuldig in afstemming met u uitgewerkt. Valk Architecten maakt uw ideeën zoveel als mogelijk werkelijkheid en we gaan daarbij niet over één nacht ijs. We werken het ontwerp zo gedetailleerd mogelijk uit. Bent u blij met het ontwerp? Dan vertalen wij uw wensen in maakbare bouwtekeningen voor de aannemer, installateur, keukenbouwer en alle andere deelnemende projectbouwers en leveranciers,.

Na de ontwerpfase begeleiden wij het bouwproces van ontwerp naar realisatie. Altijd in overleg met u. Wij staan er garant voor dat aan het eind van de gezamenlijke rit uw huis voldoet aan uw woonwensen; uw huis met meerwaarde.

 

VILLA EN LANDHUIS RENOVATIE

U woont op een prachtige locatie maar uw woning voldoet niet meer aan de eisen die u er eigenlijk aan zou willen stellen. Of u heeft uw oog laten vallen op een wellicht gedateerde villa. Wel of niet overgaan tot aankoop? Het renoveren van een villa of het verbouwen van een landhuis is een bijzonder specialisme. Valk Architecten heeft alle kennis en ervaring in huis voor het maken van het perfecte maatwerk renovatieontwerp. Wij kunnen u vanaf start ontwerp tot en met oplevering van de gerenoveerde woning geheel begeleiden.

ZEKERHEID MET VALK ARCHITECTEN

Valk Architecten is aangesloten bij de Bond Nederlandse Architecten. Dat biedt u betrouwbaarheid en zekerheid.

WET-EN REGELGEVING

Op 1 oktober 1988 trad de Wet op de architectentitel (WAT) in werking. Deze wet regelt een systeem van titelbescherming door de instelling van een architectenregister. Het systeem van titelbescherming houdt in dat alleen degene die als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect staat ingeschreven in het architectenregister, de betreffende titel mag voeren. Op 1 januari 2011 is de wijziging van de WAT in werking getreden.

In de Nadere Regeling is geregeld welke Nederlandse opleidingen kwalificeren voor inschrijving in het architectenregister.

In de Erkenningsregeling Beroepservaringperiode is de erkenning van aanbieders door Bureau Architectenregister geregeld.

In de Regeling Beroepservaringperiode is onder meer de inrichting, het niveau van kennis, inzicht en vaardigheden geregeld. Hierin staan de 24 eindtermen waaraan deelnemers moeten voldoen.

De WAT en de Regeling Beroepservaringperiode geven uitvoering aan de Europese Richtlijn voor automatische erkenning van beroepskwalificaties van architecten. 

In het architectenregister zijn alleen wettelijk gekwalificeerde architecten ingeschreven. Kwaliteitsborging, bescherming voor opdrachtgevers en voor consumenten, en bevordering van grensoverschrijdend werken zijn de kernwaarden.

VOORDEEL VAN WERKEN MET EEN BNA-BUREAU
Het erkend BNA-bureau:

– is deskundig en vakbekwaam voor de opdracht
Een erkend BNA-bureau mag alleen een opdracht aanvaarden als het beschikt over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit – dan wel deze van buitenaf inschakelt – om de opdracht te kunnen uitvoeren. De architecten die bij het architectenbureau werkzaam zijn, zijn ingeschreven in het wettelijke architectenregister. Daarmee voldoen ze aan de opleidingseisen die de Europese Unie aan architecten stelt.

– heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een erkend BNA-bureau is verplicht verzekerd tegen de risico’s van beroepsaansprakelijkheid. De opdrachtgever kan er hierdoor op vertrouwen dat onverhoopte schade door de verzekering wordt gedekt. Elk jaar moeten de bureaus bij de BNA het nummer van hun verzekeringspolis melden om na te kunnen gaan of de bureaus aan de verzekeringsplicht voldoen houdt kennis en vaardigheden op peil Ook zorgt het bureau dat de kennis en vaardigheden van architecten en andere medewerkers op peil blijven.

– garandeert vertrouwelijkheid
Het erkend BNA-bureau behandelt de door de opdrachtgever als vertrouwelijk verstrekte gegevens als zodanig.

– maakt deugdelijke afspraken
Een erkend BNA-bureau mag alleen aan het werk gaan op basis van adequate afspraken met de opdrachtgever. Het architectenbureau aanvaardt slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd. Ook bij ontwerpwedstrijden moeten opdrachtgever en architectenbureau van tevoren weten waar zij aan toe zijn.
– draagt bij aan kennisontwikkeling
Het bureau draagt bij aan collectief onderzoek. BNA Onderzoek entameert studies naar huidige en toekomstige bouwopgaven en de BNA ontwikkelt instrumenten die leden kunnen gebruiken bij de uitoefening van hun vak.

– toont zijn verbondenheid met het vak
Door zijn aansluiting bij de BNA toont een bureau dat het oog heeft voor het collectieve belang en laat hij zijn betrokkenheid bij het beroep zien. Door zijn lidmaatschap draagt het bij aan de ontwikkeling van het vak, de ontwikkeling van instrumenten voor de
vakbeoefening, de uitbouw van kennis en vaardigheden en de verbetering van het bouwproces.

CONTACT

Gaat u bouwen of verbouwen? Heeft u een bouwkavel op het oog? Misschien heeft u al langer een idee voor een verbouwing en weet u niet zeker of dat zonder vergunning kan. Heeft u een vraag of wilt u eens sparren? Neem dan nu gerust vrijblijvend contact met ons op. Bel ons direct 035 60 149 46 of verstuur onderstaand formulier.

Kerkplein 9G

3764 AW Soest

035 60 149 46

info@valkarchitecten.nl

Architect Arjan Valk