Architect Arjan Valk

VRAAG + ANTWOORD

CONTACT

BEL ONS

035 601 49 46

VRAAG EN ANTWOORD

Mocht u meer informatie wensen, neem dan gerust contact met ons. Wij helpen u graag verder.

Bel ons nu: 035 601 4946

of verzend hier uw bericht.

Opbouw advieskosten Valk Architecten

Valk Architecten vraagt advieskosten voor haar werkzaamheden. Deze bestaan uit het honorarium en eventueel bijkomende kosten. De advieskosten worden bepaald door onder andere de aard, omvang en complexiteit van de opdracht. Naar keuze kan het honorarium gebaseerd worden op een van tevoren overeengekomen vast bedrag, op grond van de tijd die wordt besteed of op basis van een percentage van de bouwsom. Een eerste gesprek is gratis. Pas als u in Valk Architecten de juiste architect hebt gevonden en overeenstemming hebt bereikt over de taken en het bijbehorende honorarium, gaat u over tot het geven van een opdracht.

Hoe lang duurt een bouwproces?
De duur van een bouwproces is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. De vergunningsprocedure is mede bepalend voor het verloop van het bouwproces en kan per situatie sterk verschillen. Neem voor een indicatie contact op met Valk Architecten.
Wat kost bouwen?

De kosten van het bouwproject zijn uiteraard afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. Valk Architecten kan vooraf een inschatting maken van de omvang en complexiteit. Op basis daarvan kan vaak al vrij vroeg in het proces een indicatie worden gegeven van de totale bouwkosten. Ook is het mogelijk om een gedetailleerde calculatie te laten opstellen door een onafhankelijk calculatiebureau.

Hoe kies ik een aannemer?

Betrouwbaarheid en vakmanschap zijn essentiële vereisten voor een goede samenwerking en een goed eindresultaat. Eerdere opdrachtgevers kunnen veel informatie over een aannemer aanleveren. Het kan nuttig zijn om een aannemer uit de buurt te kiezen omdat hij bekend is met de plaatselijke omstandigheden. De goedkoopste aannemer is lang niet altijd de beste maar ook niet de slechtste. Valk Architecten adviseert onder andere op grond van ervaring met diverse aannemers van voorgaande projecten. Ook kijken wij of de aannemer geschikt is voor het type en/of de omvang van het project.

Hoe voorkom ik meerwerk?

Meerwerk ontstaat meestal wanneer met onvoldoende gegevens is gestart met bouwen. Alleen een vergunningstekening is niet voldoende om probleemloos een volledige en eenduidige opdracht aan een aannemer te kunnen verstrekken. Valk Architecten zorgt er voor dat alles nauwkeurig is vastgelegd op tekeningen en in een bestek of werkbeschrijving voordat met bouwen wordt gestart en meerwerk wordt voorkomen.

Heb ik een vergunning nodig?

Welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn of bouwvergunningprocedure moeten doorlopen is in de wet vastgelegd. Daarbij zijn een aantal voorwaarden van belang die te maken hebben met de afmeting en de plaats van het bouwwerk. Op de website van het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen, om te bekijken in welke gevallen je een vergunning moet aanvragen. Daarnaast kan de gemeente u verder informeren over de plaatselijke eisen uit het bestemmingsplan en de gevolgen voor jouw situatie. Neem voor vragen gerust even contact met ons op.

Hoe lang duurt het voordat ik de vergunning heb?
  • Binnen de Omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen over de aanvraag:
    Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
  • Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 26 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het bestemmingsplan moet worden aangepast om een (ver)bouw mogelijk te maken. Binnen de eerste acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
Wat kost een omgevingsvergunning?

Voor het behandelen van de aanvraag van een bouwvergunning mag de gemeente kosten (leges) in rekening brengen. Hiervoor gelden geen landelijke regels; de hoogte van de leges kan per gemeente en per vergunningaanvraag verschillen. De meeste gemeenten hanteren een percentage van de bouwsom. De leges die de gemeente mag vragen staan in de gemeentelijke legesverordening. Deze kun je bij de gemeente opvragen of inzien.

Waarom Valk Architecten?

Valk Architecten vertaalt persoonlijke wensen in realiteit. Valk Architecten is inventief en creatief en dankzij ruimtelijk voorstellingsvermogen zien wij mogelijkheden waar u zelf wellicht niet opgekomen was. Wij luisteren, kijken, overleggen en vertalen smaak en individuele wensen in een passend ontwerp. Valk Architecten overziet het hele proces, begeleidt en coördineert. Valk Architecten bespaart op totale bouwkosten en creëert extra waarde in het gebouw.

Opbouw advieskosten Valk Architecten

Valk Architecten vraagt advieskosten voor haar werkzaamheden. Deze bestaan uit het honorarium en eventueel bijkomende kosten. De advieskosten worden bepaald door onder andere de aard, omvang en complexiteit van de opdracht. Naar keuze kan het honorarium gebaseerd worden op een van tevoren overeengekomen vast bedrag, op grond van de tijd die wordt besteed of op basis van een percentage van de bouwsom. Een eerste gesprek is gratis. Pas als u in Valk Architecten de juiste architect hebt gevonden en overeenstemming hebt bereikt over de taken en het bijbehorende honorarium, gaat u over tot het geven van een opdracht.

Hoe lang duurt een bouwproces?
De duur van een bouwproces is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. De vergunningsprocedure is mede bepalend voor het verloop van het bouwproces en kan per situatie sterk verschillen. Neem voor een indicatie contact op met Valk Architecten.
Wat kost bouwen?

De kosten van het bouwproject zijn uiteraard afhankelijk van de omvang en complexiteit van het te realiseren gebouw. Valk Architecten kan vooraf een inschatting maken van de omvang en complexiteit. Op basis daarvan kan vaak al vrij vroeg in het proces een indicatie worden gegeven van de totale bouwkosten. Ook is het mogelijk om een gedetailleerde calculatie te laten opstellen door een onafhankelijk calculatiebureau.

Hoe kies ik een aannemer?

Betrouwbaarheid en vakmanschap zijn essentiële vereisten voor een goede samenwerking en een goed eindresultaat. Eerdere opdrachtgevers kunnen veel informatie over een aannemer aanleveren. Het kan nuttig zijn om een aannemer uit de buurt te kiezen omdat hij bekend is met de plaatselijke omstandigheden. De goedkoopste aannemer is lang niet altijd de beste maar ook niet de slechtste. Valk Architecten adviseert onder andere op grond van ervaring met diverse aannemers van voorgaande projecten. Ook kijken wij of de aannemer geschikt is voor het type en/of de omvang van het project.

Hoe voorkom ik meerwerk?

Meerwerk ontstaat meestal wanneer met onvoldoende gegevens is gestart met bouwen. Alleen een vergunningstekening is niet voldoende om probleemloos een volledige en eenduidige opdracht aan een aannemer te kunnen verstrekken. Valk Architecten zorgt er voor dat alles nauwkeurig is vastgelegd op tekeningen en in een bestek of werkbeschrijving voordat met bouwen wordt gestart en meerwerk wordt voorkomen.

Heb ik een vergunning nodig?

Welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn of bouwvergunningprocedure moeten doorlopen is in de wet vastgelegd. Daarbij zijn een aantal voorwaarden van belang die te maken hebben met de afmeting en de plaats van het bouwwerk. Op de website van het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen, om te bekijken in welke gevallen je een vergunning moet aanvragen. Daarnaast kan de gemeente u verder informeren over de plaatselijke eisen uit het bestemmingsplan en de gevolgen voor jouw situatie. Neem voor vragen gerust even contact met ons op.

Hoe lang duurt het voordat ik de vergunning heb?
  • Binnen de Omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen over de aanvraag:
    Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
  • Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 26 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het bestemmingsplan moet worden aangepast om een (ver)bouw mogelijk te maken. Binnen de eerste acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
Wat kost een omgevingsvergunning?

Voor het behandelen van de aanvraag van een bouwvergunning mag de gemeente kosten (leges) in rekening brengen. Hiervoor gelden geen landelijke regels; de hoogte van de leges kan per gemeente en per vergunningaanvraag verschillen. De meeste gemeenten hanteren een percentage van de bouwsom. De leges die de gemeente mag vragen staan in de gemeentelijke legesverordening. Deze kun je bij de gemeente opvragen of inzien.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan gerust contact met ons. Wij helpen u graag verder.

Bel ons nu: 035 601 4946

of verzend hier uw bericht.

CONTACT

Kerkplein 9G

3764 AW Soest

035 60 149 46

info@valkarchitecten.nl

CONTACT

Kerkplein 9G

3764 AW Soest

035 60 149 46

info@valkarchitecten.nl